Avís Legal

Aquest lloc web inclou continguts, textos, material publicitari, dibuixos, material tècnic de producte o de qualsevol altre ordre, distintius corporatius, signes distintius, marques, dissenys gràfics, combinacions d’elements, logotips i imatges, que estan protegits pels drets de propietat intel · lectual o industrial propis d’aquesta web.
Per aquest motiu, està terminantment prohibida la reproducció total o parcial, comunicació pública, modificació, transformació, còpia, distribució, o qualsevol altra forma d’explotació i manipulació d’aquesta web, dels seus dispositius tècnics, continguts, aplicacions, codis, disseny, selecció i forma de presentació dels materials i, en general, de la informació continguda en aquesta web.
Així mateix, està prohibit descompondre, realitzar enginyeria inversiva o, en general, transmetre de qualsevol manera o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament i accés d’aquesta web i dels serveis aquí continguts, així com realitzar, respecte dels mateixos qualsevol acte d’explotació. En particular, està prohibit realitzar enllaços (links, hiperlinks, i framming) o vincles similars que puguin establir amb la web d’IMMOBILIARIA INSPIRA INMO. Com sense el previ consentiment exprés del seu titular Pere Escat Tomàs.

Complint amb l’Article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI), a continuació informem als usuaris que la titularitat del present lloc web correspon a IMMOBILIARIA INSPIRA INMO, amb domicili social a C/Ave Maria,15  (17130 – L’Escala)

Les dades identificatives i de contacte de l’empresa són les següents:

IMMOBILIARIA INSPIRA INMO
CIF: 40328948N
Adreça: C/Ave Maria,15  (17130 – L’Escala)
Tel: 972 77 46 25
Email: info@inspirainmo.com